Wanneer kun je naar MDA++ verwijzen?

Je kunt als professional niet direct naar MDA++ verwijzen, aangezien MDA++ geen eigen hulpinstantie is. Wel kun je als professional een casus voorleggen bij MDA++. Dat kan bijvoorbeeld als er al jaren hulp is bij een gezin waar geweld plaatsvindt, als er veel politiemeldingen zijn of als het geweld al meerdere generaties speelt. Kortom: als het geweld niet zomaar overgaat, dan kan MDA++ helpen. Door de verschillende betrokken partijen kan een gezamenlijk plan worden gemaakt om het gezin structureel uit de geweldssituatie te halen en een  toekomstperspectief te bieden aan alle betrokkenen. 

Hoe meld ik een casus?

Een casus kan worden voorgelegd bij MDA++ door contact op te nemen via voorzittersmda@regiecentrumbv.nl. Vervolgens wordt er contact met je opgenomen om de casus verder door te spreken.