Onder de noemer MDA++ (voluit: Multidisciplinaire Aanpak ++) werken organisaties op het gebied van zorg, hulpverlening, politie en justitie samen om huiselijk geweld en mishandeling van kinderen en ouderen te voorkomen en te stoppen.

Samen veilig verder

Bij structureel geweld in (afhankelijkheids)relaties zoeken we samen naar de beste oplossing. Het MDA++ is een succesvolle aanpak waarin alle betrokkenen, inclusief het gezin zelf, systeemgericht samenwerken. Samen kunnen we snel beslissen en doorpakken. We gaan net zolang door totdat patronen zijn doorbroken en iedereen veilig verder kan.

In 2022 vond een onderzoek plaats naar de werkwijze van MDA++ Friesland, uitgevoerd door de onderzoeksgroep van Fier in samenwerking met Veilig Thuis Friesland, het MDA++ team en het Verwey-Jonker Instituut. Het onderzoek leverde diverse aanbevelingen op waar multidisciplinaire teams mee aan de slag kunnen. Lees hier het rapport: Onderzoeksrapport MDA++ 2023

MDA-professionals aan het woord

Rolien Tolsma - Coördinator van het MDA++

Rolien vertelt over het ontstaan en de kern van het MDA++

Maarten van der Gronde - Coördinator van het MDA++

Maarten vertelt over de samenwerking tussen professionals  - binnen en buiten het MDA++ team

Reinette Montsma - Systeemtherapeut in het MDA++

Reinette vertelt over het belang van samenwerken en praten met ouders, en niet over hen

Maryse Vleeshouwer - Veilig Thuis - onderzoeker in het MDA++

Maryse vertelt over duurzame veiligheid en hoe er gezamenlijk gewerkt wordt met een plan van aanpak

Narda Bergsma - Voorzitter in het MDA++

Narda vertelt wanneer het MDA++ succesvol is

Tineke van Heusden - Coördinator van het MDA++

Tineke vertelt over het contact en traject met gezinnen binnen het MDA++

Femke Boersma - Voorzitter in het MDA++

Femke vertelt over het voorzitterschap van het MDA++

Elsa van der Molen - Kinderpsycholoog in het MDA++

Elsa vertelt over het belang van samenwerken en praten met kinderen

De samenwerkende partijen

Contact

Meer weten? Of benieuwd naar mogelijkheden voor lezingen of workshops over multidisciplinair samenwerken?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de MDA++ coördinatoren:

Tineke van Heusden
Projectleider bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
T: 06 83 94 85 58
E: vanHeusden.T@regiecentrumbv.nl

Maarten van der Gronde
Klinisch Psycholoog bij Fier
T: 06 17 75 22 77
E: mvandergronde@fier.nl

Rolien Tolsma
Hoofd Staf bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
T: 06 22 23 74 15
E: tolsma.r@regiecentrumbv.nl

De video’s en het rapport over de kernelementen van het MDA++ zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw